Alko test aparati

Profesionalni alko test aparati se primenjuju u policiji i vojsci kao i u svim industrijskim granama  i to u zdravstvu i medicini, naftnoj industriji, građevinskoj industriji, metaloprerađivačkoj industriji, proizvodnji hrane i pića u transportnim preduzećima i u svim drugim sferama života čoveka radi prevencije i suzbijanja preteranog konzumiranja alkohola.

Kako se razvija tehnologija u svim industrijskim granama odnos čoveka i  mašine postaje ključni faktor za incidente na radnom mestu. Teško je utvrditi u kojoj meri je ljudski faktor akter za rizik na radnom mestu ali se prevencijom i raznim procedurama mogu preduprediti razni neželjeni incidenti na radnom mestu i to stalnom kontrolom na alkohol i droge.

Alko test profesional

Pogledaj ponudu >>

Alko test indikatori

Pogledaj ponudu >>

Alko test industrijski

Pogledaj ponudu >>

Alko test ugostiteljstvo

Pogledaj ponudu >>

Alko test interlok

Pogledaj ponudu >>

Usnici i delovi

Pogledaj ponudu >>

Servis i kalibracija

Pogledaj ponudu >>

Obuka i sertifikati

Pogledaj ponudu >>