Obuka i sertifikati

Obuka za pravilno korišćenje i rukovanje uređajima za merenje nivoa alkohola u ljudskom dahu i izdavanje se sertifikata nakon položene obuke. Obuka se može održati u poslovnim prostorijama ili preko interneta ukoliko je tako lakše za polaznike i ukoliko se nalaze van Beograda.

Šta obuhvata obuka za pravilno korišćenje alko test aparata:
  • Alkohol i njegov uticaj
  • Kako pravilno izvršiti kontrolu
  • Kako da koristite i održavate svoj alko test aparat
  • Polaganje testa nakon obuke i konačna ocena
  • Izdavanje sertifikata o stručnom osposobljavanju
Obuka u poslovnim prostorijama:

Obuku vrši ovlašćena osoba za držanje obuke od stane proizvođača alko test aparata:

Obuka se vrši u prostorijama GLX doo Beograd ili u vašim prostorijama u Beogradu (dolazak na adresu se dodatno naplaćuje ukoliko je sedište firme van Beograda – pozvati radi dogovora)

Obuka sadrži detaljno objašnjenje o pravilnom korišćenju alko test aparata i traje 45-60 minuta, nakon završene obuke polaznici popunjavaju test znanja koji se ocenjuje i na kraju po uspešno završenoj obuci izdaje se sertifikat. Minimalan broj polaznika je 1 osoba maksimalan broj polaznka je 6 osoba.

Potrebno je pozvati ili poslati mejl radi zakazivanja termina za obuku.

Online obuka-obuka na daljinu:

Obuka na daljinu putem interneta je pogodna za polaznike koji su udaljeni i nisu u mogućnosti da organizuju obuku u svojim prostorijama ili da im se obuka izvrši u prostorijama GLX doo.

Obuka se vrši nakon pristupa aplikaciji za vršenje obuke ili preko SKYPE -a.  Polaznik treba pored sebe da ima alko test apparat za koji se vrši obuka, nakon završene obuke polaže se test i nakon uspešno položenog testa izdaje se sertifikat koji se šalje na adresu polaznika. – ova usluga je trenutno u fazi pripreme aplikacije za vršenje obuke na daljinu