Česta pitanja

Razlika između Profesionalnih alko test aparta i Indikatora alkohola?

Razilka između profesionalnih alko test aparata i indikatora alkohola je u tome što su profesionalni alko test apartati akreditovana merna sredstva, imaju tipsko odobrenje od Direkcije za Mere i dragoceme metale DMDM i samim tim njihova merenja su validna pred sudom.

Indikatori alkohola i njihova primena?

Indikatori alkohola služe za detekciju alkohola, obično služe za ličnu upotrebu kao preventivno merno sredstvo, mogu da se koriste u manjim firmama od 1- 30 zapolenih za kontrolu radnika, ukoliko se radnici disciplinski gone potrebno je da se lice kod kog je detektovan alkohol odvede na vađenje krvi u zdravstvenu ustanovu da se dobije potvrda koja je jedini validan dokaz ukoliko dođe do sudskog postpupka.

Da li je uvek potrebno koristiti novi usnik?

Korišćenje usnika je potrebno za svako lice i to novi usnik za prilikom svakog duvanja iz higijenskih razloga i ukoliko je usnik korišćen prilikom detektovanja alkohola treba uzeti novi da bi se izbeglo ponovno detektovanje alkohola koji se zadržao na samom usniku.

Zašto je potrebna obuka?

Obuka za pravilno rukovanje je neophodna jer se lice koje treba da vrši kontrolu obučava kako da je izvrši na pravilan način i u skladu sa, kasnije ukoliko dođe do sudskog postupka prilaže se dobijeni sertifikat o položenoj obuci (sudije mogu da traže sertifikat kao dokaz) samim tim je dokumentacija i procedura alko testiranja kompletna.

Zašto treba raditi kalibraciju?

Kalibracija se radi po preporuci proizvođača na 6 meseci ukoliko aparat sam ne prikaže na ekranu da je potrebna kalibracija, dešava se da priliko korišćenja aparat ispadne iz granica dozvoljenog odstupanja, kalibracijom se aparat dovede u zonu tačnosti radi dobijanja tačnih rezultata prilikom vršenja kontrole. Kod indikatora alkohola koji imaju poluprovodnički senzor kalibraciju treba raditi na 200-300 duvanja ili na 3-6 meseci ili kad se prikaže na ekranu aparata da je potrebna kalibracija.